09127417708 - 02432223140        info@bdz.co.ir

آزمایشگاه نمک

بهترین نمک خوراکی نمکی است که دارای مشخصه تصفیه تبلور مجدد بوده و رنگ آن کاملاً سفید، دانه بندی آن کروی شکل، یددار و دارای مهر استاندارد، مجوز بهداشت و از کارخانجات معتبر باشد. این نوع نمک فاقد هر گونه ناخالصی است.

ساده ترین روش برای این که متوجه شویم نمکی دارای ناخالصی می باشد یا نه، حل کردن یک قاشق غذا خوری نمک در یک لیوان آب است. در صورتی که در ته لیوان رسوبی تشکیل نشود می توان امید وار بود که این نمک فاقد ناخالصی بوده و سالم می باشد. روش کامل تر ، آزمایش نمک در آزمایشگاه های مجهز است.

 

شرکت بلور دانه زنجان  با داشتنن امکانات مجهز آزمایشگاهی جهت تست نمک تولید شده ، نظیر اندازه گیری میزان یدات ، خلوص نمک  و …کیفیت محصول نهایی به طور مرتب کنترل میشود